top of page

Maal og Minne

 

Maal og Minne er et tidsskrift for språkvitenskap og folkeminne som utkom for første gang i 1909. Tidsskriftet redigeres av to redaktører med sterk faglig bakgrunn og gjennomgår full fagfellevurdering. Tidsskriftet er derfor et nivå 2-tidsskrift i norsk vitenskapsindeks, og det holder derfor et høyt faglig nivå.

 

Tidsskriftet kan leses med glede av alle språkinteresserte. Medlemsskap i Bymålslaget inneholder abonnement på Maal og Minne.

bottom of page